U heeft gezocht op: *

186 resultaten

Datum Relevantie
ESB

Meet risicobereidheid met een kwantitatieve methode

Wanneer een consument een financieel product wil aanschaffen, moet de aanbieder een inschatting maken van de risicobereidheid van de consument. Daarmee wordt bijvoorbeeld gewaarborgd dat iemand niet te veel risico’s neemt. Er zijn echter verschillende methodes om risicobereidheid in kaart te brengen. We onderzochten er een aantal in de pensioencontext.

ESB

Sommige retailbeleggers lijken dwangmatig handelsgedrag te vertonen

Een kleine groep retailbeleggers vertoont speculatief handels­gedrag waardoor ze veel kosten maken en financieel rendement mislopen. Naast gedragseconomische aspecten, zoals overmoedigheid, ­kunnen ook motieven als het nastreven van een kleine kans om rijk te worden een verklaring bieden voor dit gedrag. Dit artikel onderzoekt een aantal van deze aan gokken gerelateerde motieven.

Lees nu

ESB 4764: Begrotingsunie

Europese integratie om de eurozone te versterken: een nummer vol voor- en tegenargumenten. Met bijdragen van Christiaan van der Kwaak, Tjalle Aarden, Toep van Dijk, Jesper Hanson, Auke Zijlstra, Xavier Everaert, Bart van Riel, Marko Bos en Tom van Veen. Daarnaast betogen Stéphanie van der Geest, Joris Rijken, Erik Schut en Marko Varkevisser dat het macrobeheersinstrument in de zorg het doel - het beheersen van de zorguitgaven - voorbijschiet; Bert Burger is kritisch op de manier waarop China op het wereldtoneel opereert; Robert Vergeer, Martijn Blom en Sander de Bruyn vinden opvallende resultaten bij de doeltreffendheid en doelmatigheid van energiebesparende en -producerende subsidies. En nog veel meer.