Kort

Nederlandse consument sinds juni minder somber

In ruim tien jaar tijd heeft de wereldeconomie twee zware klappen opgelopen: de financiële crisis van 2008 en de wereldwijde uitbraak van het coronavirus begin 2020. De onzekerheid neemt onder zulke omstandigheden enorm toe en consumenten kunnen zich daardoor anders gaan gedragen. Een recente studie van De Nederlansche Bank laat zien dat in Europa en de Verenigde Staten animal spirits een belangrijke drijfveer kunnen zijn voor het uitblijven van consumptieve uitgaven.

ESB

Particuliere verhuur vormt problematische oplossing voor structureel probleem

Lange tijd leek een toename van de particuliere verhuur gewenst om de woningmarkt beter te doen functioneren. Nu particuliere verhuur groeit, neemt de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koopstarters echter af en worden particuliere verhuurders juist gezien als oorzaak van de woningmarktproblemen. Nieuw beleid helpt om de excessen op de markt te beperken.

ESB

Adaptieve loonvorming kan huidige sociale ongelijkheid verminderen

Op de arbeidsmarkt worden de effecten van de coronacrisis steeds meer gevoeld. Vaste werknemers hebben het vooralsnog relatief goed, maar veel ondernemers, flexwerkers en zelfstandigen ervaren een inkomensdaling of zitten al zonder werk. Met arbeidsvoorwaarden die beter mee-ademen met de economie kan deze ongelijkheid worden beperkt.