Meest gelezen

6 reacties

Dank voor dit heldere verhaal. Wordt uw verhaal onderschreven door experimenten zoals in Finland?

Dhr. Oldenzeel

De titel zou moeten worden uitgebreid met: binnen het bestaande geldcreatie model...
De praktijk laat al ander gedrag zien gegeven de wereldwijde corona crisis en hoe het IMF daarop reageert. We zouden verder moeten denken/ontwerpen over nevenstaande institutionele geldcreatie / vernietiging in een bredere context waarbij het axioma dat de aarde oneindig exploiteerbaar is niet meer als onderlinggend uitgangspunt van ons huidige financiele stelsel wordt genomen. Doen we dit niet dan lopen we het riscico in een soort groepsdenken van zurige calvinistisch individuele identiteit te blijven hangen.

Dhr. Kubbe

Terecht artikel, met name m.b.t. de retoriek van het "mensen gaan toch wel werken" en de kosten. Fundamentele veranderingen vragen om een goede financiële en psychologische onderbouwing. Ik ben het dan ook met ruim 90% eens. Echter, een basisinkomen kan wel degelijk ook ter vervangingen van de huursubsidie, zorgtoeslag, en met name ook de hypotheekrenteaftrek. Vergeet niet dat we nu ondoelmatig belastingvrijstelling geven aan huiseigenaren (overwegend hoge inkomens).

Als belangrijkste tegenargument (tegen het artikel, dus voor een basisinkomen) zou ik nog willen stellen dat het ceteris paribus gelijk houden van de belastingpercentages wat vreemd oogt. Zou je niet een basisinkomen kunnen combineren met een vlaktaks van 50%?
de effecten van andere belastingschijven en structuren vormen hoe dan ook integraal onderdeel van de invoering, en ontbreken in dit artikel.

Tot slot wil ik nog opmerken dat het sterke argument over de zwakke onderhandelingspositie die kan leiden tot het afromen van het basisinkomen door de werkgever waarschijnlijk alleen zal gelden voor de groep tussen het minimumloon en het modaal inkomen. Het minimumloon blijft een bodem om de onderkant te beschermen, en van mensen boven modaal mag je verwachten dat ze een degelijke onderhandelingspositie hebben. Daartussen zal mogelijk een deel benadeeld worden op lange termijn.

Jan-Pieter de Vries

Goed artikel en goed onderbouwd.
Degenen die vinden dat de problemen vanwege de coronacrisis met een basisinkomen verlicht worden, raad ik aan het artikel maar eens goed te lezen.

Peter Janssen

Dhr. Janssen

Ik wil hier graag 2 aantekeningen bij maken.
1. De AOW waarmee u gerekend heeft is het bedrag dat een 'alleenstaande AOW er' vangt. De AOW voor een gezin, inclusief partner, is omgerekend per partner, niet ruim € 1200,- maar iets meer dan € 800,-.
2. Als het basisloon meegenomen wordt in de inkomsten belasting, dan betekent dat, afhankelijk van de andere inkomsten ruim 37% dan wel ruim 49% terug vloeit via de inkomstenbelasting.

Ik ben benieuwd wat het effect is op het totale plaatje.

Dhr. Beets

Beste mensen,
Dank voor uw reacties. Ik reageer in de volgorde van binnenkomst.
1. Ik zou niet weten of mijn verhaal door het Finse experiment wordt onderschreven. In Finland was geen sprake van een basisinkomen voor iedereen, maar alleen voor een groep werklozen en het bedrag per maand was te laag om ervan te kunnen leven.
2. (Kubbe): Ik ben niet principieel tegen een ander systeem van geldcreatie of het aanzetten van de geldpers. Maar dit kan alleen in specifieke situaties, zie mijn ESB-blog: https://www.esb.nu/blog/20059597/eurolanden-moeten-de-geldpers-aanzetten-en-wel-in-italie. Het leent zich dus niet voor het duurzaam financieren van een basisinkomen.
3. (De Vries): Ik wil hier geen oeverloze discussie openen over hoe je het basisinkomen zou kunnen financieren door te spelen met (afschaffing van) aftrekposten, toeslagen, vlaktaksen, etc. Vast staat: de inkomsten van de overheid moeten, rechtsom of linksom, met minimaal 1/3 omhoog en dat betekent dat iemand in het land fors meer belasting moet betalen en dat heeft gevolgen voor economisch gedrag. Met uw laatste argument ben ik in mijn artikel uitdrukkelijk akkoord.
4. (Janssen): dank voor het compliment!
5. (Beets): Aanhangers van een basisinkomen beklemtonen de 'onvoorwaardelijkheid' ervan: de overheid moet gewoon aan iedereen hetzelfde geldbedrag netto uitkeren, zonder zich te bemoeien met je levenssituatie (overig inkomen, alleenstaand, samenwonend, etc.) - anders is het niet 'onvoorwaardelijk'. Vandaar dat ik in variant 1 en 2 het bedrag van een alleenstaande heb genomen. Overigens wijken de bruto-/netto-bedragen van mijn variant 1 weinig af van 'Basisinkomen 2.0' van de Vereniging Basisinkomen. Wel zijn de ontwerpers van Basisinkomen 2.0 niet consistent, want zij geven een basisinkomen per huishouden (600 p.m.). Dit komt dus neer op een forse subsidie op alleen wonen. Zo bemoeit zich der overheid met je persoonlijke situatie, verscherpt de woningnood in de Randstad en heeft extra ambtenaren nodig die controleren of mensen alleen/samen wonen. Dat laatste belet hen overigens niet om een wel erg genereus bedrag voor bureaucratiebesparing in te boeken. De 'onvoorwaardelijkheid' sluit uit dat je het uitgekeerde basisinkomen vervolgens weer gaat belasten (omdat iemand 'te veel' verdient).

Dhr. Kleinknecht

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen