Auteur

William Luiten

Sociale werkvoorziening vooral vervangen door tijdelijk werk

De invoering van de Participatiewet viel samen met het sluiten van de sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom. Wat heeft dit voor gevolgen voor de baan­kansen van voormalige cliënten van de sociale werkplaatsen?

Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor jonggehandicapten is vanaf 2015 verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij komt een sterkere prikkel om te werken, en ook een prikkel voor de gemeenten om zo veel mogelijk jonggehandicapten aan het werk te helpen. Heeft dit ertoe geleid dat nu meer jonggehandicapten aan het werk zijn?