Auteur

Stéfanie André

Eigenwoningbezit hangt samen met minder steun voor herverdeling

Woningbezitters bouwen individueel vermogen op en hebben vaak minder behoefte om risico’s collectief te delen. Is dat terug te zien in minder steun voor herverdeling bij woningbezitters?