Auteur

Robert Kleinknecht

Interview met Roefie Hueting: ‘Het geloof in een verkeerd geformuleerde groei bedreigt onze planeet’

Het milieu is tegenwoordig integraal onderdeel van de economische discussie, maar een aantal decennia geleden was dit nog heel anders. ­Roefie Hueting was een van de eerste economen die zich met het milieu bezighield. Hij ontwikkelde de notie van een duurzaam nationaal inkomen waarin gecorrigeerd wordt voor de schade aan het milieu als gevolg van de productie. Vandaag wordt hij negentig jaar. Wij zochten hem op in zijn woning in Den Haag voor een interview.

Waardecreatie in bedrijven lijkt te haperen

Al ruim een decennium daalt de productiviteitsgroei in veel landen. De ESB van vorige maand bevatte verschillende macro-­economische verklaringen. Deze ESB gaat in op verklaringen op bedrijfsniveau, en in het bijzonder op de rol van immaterieel kapitaal. Kan immaterieel kapitaal verklaren waarom in veel landen de marktmacht toeneemt, de bedrijfsdynamiek afneemt en de groei van de productiviteit vertraagt?

Het bruto binnenlands product moet terug in zijn hok

Met de publicatie van de Monitor Brede Welvaart door het CBS heeft Nederland zich in een rijtje landen geschaard die bredewelvaarts­indicatoren in het beleidsproces gebruiken.

Interview Edward Glaeser: “Amsterdam moet bouwen om middenklasse te behouden”

De laatste jaren stijgen de woningprijzen in de Randstad flink, Amsterdam voorop. Hoe komt dat? En wat kunnen beleids­makers doen om de woningmarkt toegankelijk te houden? We vroegen het stedelijk econoom Edward Glaeser, die op 2 november in Amsterdam de KVS-­Tinbergenlezing houdt.

Bestuurders over de toekomst van hun banken

Tien jaar na het begin van de financiële crisis is de bankensector wederom volop in beweging. Technologische innovatie, veranderend klantcontact en de transitie naar een duurzame economie vragen om een nieuwe rol van banken. Hoe ziet de bank van morgen eruit? ESB voerde een open gesprek met de top van de Nederlandse banken.

Promotiebespreking: Robert Kleinknecht

Hoe beslissen managers over investeringen die nu geld kosten maar zorgen voor baten in de toekomst? De klassieke economische theorie is hier duidelijk over: managers doen er goed aan te investeren als de netto contante waarde van de investering positief is. De praktijk is echter weerbarstig.

Moderne industriepolitiek: voorbij het RSV-trauma

De inleiding van het themanummer Industriepolitiek.

Wie a zegt moet ook b zeggen

De kritische houding ten opzichte van beschermingsconstructies tien jaar geleden weerspiegelt de gedachte dat het maximaliseren van aandeelhouderswaarde het doel van de onderneming is. Nu is de toon anders.

“Western political elites have forgotten the average people”

The interview with Dani Rodrik on populism, economists and Europe. Now also in English.

“De westerse politieke elites zijn de gemiddelde mens vergeten”

Een interview met Dani Rodrik over populisme, economen en Europa.

De erosie van Made in Germany