Auteur

Robert de Vries

Tijdelijk minder ‘leven lang ontwikkelen’ in coronatijd

De coronamaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor onderwijs aan scholieren en studenten, maar ook voor opleidingen en cursussen van volwassenen in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het aantal volwassen dat een cursus volgde nam tijdelijk af.

Thuiswerken amper mogelijk bij lagere beroepsniveau’s

Het kabinet vraagt Nederlanders om zo veel mogelijk thuis te werken om verspreiding van het coronavirus te beperken, maar dat is niet voor iedereen een optie. Van werknemers met het hoogste beroepsniveau (niveau 4) gaf in 2019 ruim zeven van de tien mensen aan de mogelijkheid te hebben om thuis te werken, terwijl dit bij het laagste beroepsniveau (niveau 1) vrijwel niet mogelijk is.

Thuiswerken meest gebruikelijk in stedelijke gebieden

In 2018 waren er 3,3 miljoen thuiswerkers. Dat is 37 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Onder thuiswerkers worden mensen meegeteld die gewoonlijk thuiswerken en mensen die incidenteel thuiswerken.

Uitstroom uit financiële sector vaak richting uitkering

Sinds de financiële crisis daalt de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening structureel. Ruim een kwart van de werknemers kwam terecht in een WW-uitkering.

Steeds meer ontmoedigde terugtrekking van arbeidsmarkt sinds crisis


Jeugdwerkloosheid als optelsom van twee groepen


Statistiek


Statistiek


De groep flexwerkers en zelfstandigen in Nederland groeit