Auteur

Paul de Vries

Prijsgroei op Amsterdamse woningmarkt neemt snel af

Amsterdam heeft een unieke positie binnen de Nederlandse woningmarkt. Dat zien we terug in het feit dat de Amsterdamse woningmarkt heviger en sneller reageert op economische ontwikkelingen dan elders. Bovendien worden ontwikkelingen in Amsterdam vaak later door de rest van de Nederlandse woningmarkt gevolgd.

Woningen buiten de stad meer in trek

Om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, riep het kabinet op om vanaf vrijdag 13 maart zo veel mogelijk thuis te werken. Ook al zijn deze maatregelen tijdelijk, de verwachting is dat Nederlanders ook in de toekomst meer thuis zullen werken en dat de reisafstand naar de werklocatie er minder toe zal doen. Maakt dat wonen buiten de stad aantrekkelijker voor woningkopers?

Koopstarters zijn steeds ouder en kopen vaker gezamenlijk

In 2019 bereikte het aandeel koopstarters op de Nederlandse woningmarkt een nieuw dieptepunt. In de afgelopen jaren daalde het aandeel koopstarters van 48 procent in 2013 naar 32 procent in 2019. Minder dan één op de drie woningen wordt nu dus aan een koopstarter verkocht. Sinds 2006 is dat aandeel niet meer zo laag geweest.

Prijzen stijgen hardst in buurten met veel corporatiebezit

Recent constateerde de branchevereniging van woningcorporaties, AEDES, dat de leefbaarheid in buurten met veel corporatiebezit achteruitgaat. Is dit ook te zien in de woningprijzen?

Vergrijzing drukt de woningprijzen

De sterke toename van het aantal 75-plussers heeft steeds meer effect op de ontwikkeling van de woningprijzen. Gemiddeld verkopen zij hun woning met verlies (in reële euro’s).

Mening: prijseffect subsidiemindering koopwoningmarkt beperkt


Het prijseffect van dalende nieuwbouwproductie


De impact van de kredietcrisis op de koopwoningmarkt


De commissie-Ruding en de meerwaarde van private financiering


Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen


Een NV Infra voor het hoofdwegennet


Einde koopprijsstijging in zicht


Water op de scheiding tussen markt en overheid


De NV Infra zal niet zorgen voor bereikbaarheid


De commissies-Oele en- Le Blanc