Auteur

Lex Borghans

Hoogopgeleide migranten hard geraakt door coronacrisis

Hoogopgeleiden met een migratieachtergrond ervaren sinds corona extra problemen op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker hun baan kwijtgeraakt of minder uren gaan werken dan hoogopgeleiden zonder migratieachtergrond en zien de toekomst somberder in.

Aantal vacatures deels hersteld van flinke terugval na corona-lockdown

Door de lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te perken, is een deel van de economie tot stilstand gekomen en is het lastiger geworden om mensen te werven. Wat zijn daarvan de effecten op het aantal uitstaande vacatures? Een analyse van de hoeveelheid vacatures op Monsterboard.nl.

Daling aantal vacatures al na twee weken even fors als in het eerste kwartaal van de kredietcrisis

Het aantal uitstaande vacatures is sinds 23 maart flink gedaald. Deze daling is al bijna net zo fors als in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Grote open vraag is in hoeverre deze terugval tijdelijk zal blijken te zijn.

RIVM-rapporten horen openbaar te zijn

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. Het is niet verwonderlijk dat op allerlei niveaus gediscussieerd wordt over de maatregelen die worden genomen. Wat me wel verwondert is dat de rapporten waar de regering op leunt, niet beschikbaar zijn voor deze discussies.

Concentratie migranten verkleint kansen op arbeidsmarkt niet

Hoe belangrijk is de buurt waar asielzoekers gaan wonen voor hun succes op de arbeidsmarkt? Zorgt spreiding van migranten te midden van de autochtone bevolking ervoor dat zij beter in de arbeidsmarkt integreren dan wanneer men ze concentreert in buurten met veel andere allochtonen? Eerder onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig

Het verschil in onderwijskansen is groot en is de laatste decennia constant gebleven. Deze verschillen blijken al jong te ontstaan en zijn hardnekkiger dan uit de toetscijfers naar voren komt.

Niet toekennen diploma’s leidt tot vertrouwensprobleem

354 leerlingen krijgen geen VMBO-diploma, omdat het vertrouwen in de examens zou worden geschaad. Ik denk dat juist het niet toekennen van de diploma’s tot grote vertrouwensproblemen en onnodig hoge kosten zal leiden.

De overheid kent de schoolvoorkeuren van leerlingen en ouders niet

Dit artikel is een reactie op 'Onderwijs: nudging kan suboptimale keuzes verminderen'.

[Blog] Vegetarisch gehakt: het risico op verwarring onder consumenten

Enkele weken geleden kwam ineens een al langer slepend conflict tussen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Vegetarische Slager in het nieuws. Het probleem was dat de Vegetarische Slager benamingen voor zijn producten gebruikt die lijken op benamingen voor vleessoorten. Daardoor zou verwarring bij de consument kunnen ontstaan.

Hoe groot is de kans dat Feyenoord kampioen wordt?

De kwaliteit van de tegenstanders, thuisvoordeel en wat geluk zijn cruciaal.

The winner took all

Donald Trump heeft voordeel van het zwaardere gewicht voor kleine staten en Hillary Clinton heeft voordeel van het opkomsteffect.

Sociologen ruiken bloed

De sociologie heeft de laatste decennia de boot gemist. Sociologen verlangen terug naar de goede oude tijd waarin ze een grotere invloed had op het publieke debat en beleid.

10 redenen waarom zowel het schooladvies als de eindtoets belangrijk zijn voor de plaatsing van een leerling


Eindtoets en IQ geen goed ijkpunt voor niveau leerlingen


Lessons from education experiments


Uit het veld: Experimenten in onderwijsbeleid


Wij willen niet winnen


Schaatsers moeten niet te snel zijn


Partiële begrotingsanalyse: Onderwijs


Mismatch van leerlingen in Amsterdam (2)


Mismatch van leerlingen in Amsterdam


Geen boksen en nog geen contract met Nepal


Het maximale uit leerlingen halen


105 miljard euro is nauwelijks nieuws


Looneffect bedrijfstraining niet eenduidig


Een nieuw curriculum voor de middelbare school


Onderzoek over docenten in het nieuws, maar waar is dat onderzoek?


Rapportcijfers RTL zijn niet relevant en niet juist


Advies van basisschool zegt veel


Hardstudeerboete