Auteur

Joris Ghysels

Het effect van ouderbetrokkenheid via een app

In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs heeft ouderbetrokkenheid een positief effect op zowel het oefengedrag als de rekenprestaties van leerlingen. Bij leerlingen uit het derde leerjaar is er juist een negatief effect op de hoeveelheid tijd die zij aan oefeningen besteden.

Het effect van online oefenen op rekenprestaties