Auteur

Harry Bierings

Verlies in gewerkte uren zelfstandigen nagenoeg op EU-gemiddelde

Zelfstandigen verloren in 2020 meer gewerkte uren dan werknemers. Nederland wijkt bij de afname in gewerkte uren nauwelijks af van het EU-gemiddelde. Opvallend is wel dat bij zelfstandigen in Nederland de daling in het derde en vierde kwartaal wat sterker was dan in de EU.

Sterke daling werkloosheid was vooral conjunctureel

Nieuwe schattingen maken het mogelijk om ook de voor conjunctuur gecorrigeerde werkloosheid tussen jaren te vergelijken – de werkloosheid die niet samenhangt met de conjunctuur. De geschatte lengte van de cyclus komt sterk overeen met die van de Kuznetscurve (15-25 jaar) die is vastgesteld in eerder onderzoek.

Hogere loonkosten aan de andere kant van onze grenzen

In 2015 waren de bruto-loonkosten per uur in vrijwel alle Nederlandse grensgebieden lager dan aan de andere kant van de grens. Alleen aan de grens met het Duitse Nedersaksen was dat andersom.

Vier procent werknemers gaat terug in functieniveau

Wat betreft het teruggaan in functieniveau bestaat er vrijwel geen ­verschil tussen mannen en vrouwen. Wel maken vrouwen minder ­promotie bij het eigen bedrijf.

Statistiek: Zzp’ers vooral in dienstensectoren

In 2016 werkten 1,2 miljoen mensen als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Dat kan zijn als eerste of als tweede ‘baan’.

Langdurig werklozen in grensgebied

De langdurige werkloosheid aan de Nederlandse kant van het Nederlands-Duitse grensgebied was gemiddeld 3 procentpunt lager. In termen van de beroepsbevolking was de langdurige werkloosheid in het Duitse deel lager.

Statistiek: Minderheid werklozen ontvangt een WW-uitkering

Werkloosheid en het ontvangen van een werkloosheidsuitkering vallen niet noodzakelijkerwijs samen. Van de totale hoeveelheid werklozen is 27 procent jongere, maar van de werklozen zonder WW is dat 40 procent.

Statistiek


Jeugdwerkloosheid als optelsom van twee groepen


Statistiek


Statistiek


Statistiek