Auteur

Flip de Kam

Met verstandige regels is er tot vijftig miljard extra begrotingsruimte

De Europese begrotingsregels, de financiële markten en het houdbaarheidssaldo geven niet langer richting aan het begrotingsbeleid. Er zijn dus nieuwe uitgangspunten nodig om te voorkomen dat het begrotingsbeleid op drift raakt. Welke afspraken kunnen de bij de formatie betrokken partijen hierover maken?

Belastingramingen niet erg trefzeker

Tussen de oorspronkelijke raming van de belastingopbrengst in de miljoenennota en de uiteindelijke gerealiseerde opbrengst zit doorgaans een flink verschil, dat in bepaalde jaren oploopt tot meer dan tien miljard euro. Hoe komt dat?

Belastingsubsidies eigen woning zijn slooprijp

Door belastingsubsidies voor eigenwoningbezitters af te schaffen, komt er een einde aan het via de schatkist onnodig rondpompen van jaarlijks zeventien miljard euro. Dit bedrag kan beter ­worden bestemd voor verlaging van de inkomstenbelasting.

Koopjesjacht in verkiezingsland: zes miljard bezuinigen

De Kam bespreekt de mogelijkheden van bezuinigen, investeren en hervormen.

De Rijksbegroting voor 2016


Omissies in de Miljoenennota 2015


Column: Stampij om de schatkist


Column: Futiele begrotingsafspraken


Europese begrotingsafspraken remmen economisch herstel


Procyclisch beleid remt economisch herstel


Opereren binnen zorguitgavenkaders


Decentrale overheden en de Europese begrotingsregels


De drukverdeling van collectieve lasten


Vaste koers of ramkoers?


Van stimuleren naar saneren


De overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode


Bloed, zweet en tranen


Zorguitgaven verdrukken overige collectieve uitgaven


Zorgonderwijs tussen maatwerk en kostenbeheersing


De smalle marges van het begrotingsbeleid


Spindoktors aan de macht


Groenlinks - Verkiezingsbegroting 2007, ESB 4495, jaargang 91.


Verkiezingsbegroting 2007


Keerpunt in zicht


Belastingaanslag op gemeenten


Fiscale vervlakking is goed voor de rijken


Eigen huis: bedreigde investering?


The long run


Worstelen en boven komen


Verdwijntruc voor het tekort