Auteur

ESB Redactie

Schuldproblemen

Een veldexperiment in Amerika laat zien dat niet een gebrek aan zelfkennis maar een gebrek aan zelfbeheersing mensen in de problemen door consumentenleningen brengt. Consumenten zijn zich echter wel bewust van hun eigen zelfbeheersingsproblematiek.

Bindend schooladvies

Basisschoolleerlingen presteren beter als ze vanuit de school een bindend advies krijgen, dan wanneer de ouders het niveau mogen kiezen. Doordat de afhankelijkheid van een bindend advies ouders gerust stelt, vormt dit voor leerlingen een stimulans om op school beter te presteren.

ESB 4799: Na de steun

Nu het acute deel van de coronacrisis op zijn eind loopt, is het zo langzamerhand tijd om lessen te trekken uit de enorme steunoperatie voor de toekomst van het Nederlandse bedrijvenbeleid. Dat is wat dit themanummer van ESB doet. Bijdragen zijn er van onder andere Theo Roelandt, Arnoud Boot, Koen Frenken en Chris Eveleens.

Call for papers

Voor de komende ESB-nummers werkt de redactie aan verschillende thema's. Doet u mee? Bijdragen kan door het schrijven van een artikel.

Gelukkig door kleinkinderen

Wanneer vrouwen met pensioen gaan, gaat vaak hun mentale gezondheid achteruit. Dit effect wordt gecompenseerd als ze het geluk kunnen ervaren door voor hun kleinkinderen te zorgen. Analyse van Europese enquêtedata door Salm et al. toont dit aan.

Minimumjeugdloon

De verhoging van het minimumjeugdloon, in 2017 en 2019, heeft niet geleid tot minder banen of minder gewerkte uren. Dit blijkt uit een analyse van administratieve data door Van Bezooijen et al.

Bail-out efficiënt

Het is efficiënt als de belastingbetaler, en niet de financiële sector zelf, betaalt voor het redden van probleembanken. Dit volgt uit een wiskundig model van Katz en Van der Kwaak.

Bail-out efficiënt

Het is efficiënt als de belastingbetaler, en niet de financiële sector zelf, betaalt voor het redden van probleembanken. Dit volgt uit een wiskundig model van Katz en Van der Kwaak.

Corona raakt vrouwen

Doordat de coronacrisis vooral sectoren raakt waarin veel vrouwen werken zorgt de coronapandemie voor meer baanverlies bij vrouwen dan bij mannen. Dit volgt uit een analyse van Alon et al. met data uit 28 landen.

Herinneren aan bankierseed

Bankiers die in een gesprek naar hun eed gevraagd wordt, geven daarna een ethischer advies. Deze conclusie trekken Weitzel en Kirchler uit een veldexperiment waarin acteurs advies vragen bij Nederlandse bankfilialen.

Genderongelijkheid

In Noord-Europa wordt 75% van het loonverschil tussen mannen en vrouwen verklaard door het krijgen van een kind. Vrouwen zorgen vaker voor het kind dan hun man, waardoor het inkomen achterblijft. Enquêtedata van Ciminelli et al. toont dit aan.

Terrorisme en politiek

Het aantal partijen met een anti-immigrantenagenda is de afgelopen tien jaar sterk gestegen in Europa. Dit lijkt een logisch gevolg van het hogere aantal terroristische aanslagen. Peri et al. laten, met behulp van enquêtedata, zien dat dit niet klopt.

Macro-economische rampen

Pandemieën en oorlogen worden gezien als macro-economische rampen. Tijdens zulke rampen wordt er naar verhouding een kleiner deel van het inkomen geconsumeerd dan tijdens ‘gewone’ recessies. Dit blijkt uit historische data door Pozzi en Sadaba.

Variabele pensioenpremie

In het huidige pensioensysteem betalen huishouden steeds dezelfde pensioenpremie. Ter Rele et al. laten echter zien dat een pensioenpremie die met de leeftijd toeneemt, de welvaart verhoogt met 2,8% ten opzichte van het huidige systeem.

Concurrerende glasvezel

Glasvezel is gewild bij consumenten. Het wordt dan ook op steeds meer plekken in Nederland aangeboden. Het ACM ziet dit als een goede ontwikkeling voor de concurrentie in Nederland op de telecommarkt hierdoor gewaarborgd kan blijven op de lange termijn.

Vacature Redactiemedewerker (8 uur)

ESB is op zoek naar een redactiemedewerker voor 8 uur in de week. In deze uitdagende functie leer je veel over economisch onderzoek en kom je in contact met Nederlandse economen uit wetenschap, beleid en bedrijfsleven.

Nieuwe kleuren ESB-website

Vanaf vandaag heeft de website van economenvakblad ESB een nieuwe kleur. De webpagina’s gaan van zalmroze naar ijsblauw. Inhoudelijk verandert er niets.

ESB 4798: Aan het werk

De coronacrisis is nauwelijks terug te zien op de arbeidsmarkt, waarop alweer arbeidsschaarste ontstaat. Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Lees het in het nieuwe ESB-themanummer. Bijdragen zijn er van onder andere Maarten Camps, Stijn Baert en Sandra Brouwer.

Nederlandse Economendag 2021

Dit jaar vindt de tiende editie van de Nederlandse Economendag plaats, op 5 november 2021 in Den Haag. De gelegenheid bij uitstek om met collega-economen van gedachten te wisselen over belangrijke economische thema’s. Markeer de datum vast in uw agenda!

Productieve promovendus

De begeleider van een promovendus heeft grote invloed op het aantal publicaties en citaties tijdens diens promotietijd. Promovendi zijn het meest gebaat bij een begeleider die in het midden van zijn carrière zit.

Groene multiplier

De multiplier op overheidsinvesteringen in duurzame energie is twee tot zeven keer zo hoog als de multiplier op investeringen in fossiele energie.

Nationaal Groeifonds

Volgens het CPB ontbreekt er een goede probleemanalyse in de meeste projectaanvragen bij het Nationaal Groeifonds. Dit bemoeilijkt de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Lage rente

Expansief monetair beleid doet bij een langdurig lage rente meer kwaad dan goed. Het verlagen van de rente vergemakkelijkt het lenen, maar vergroot daarmee ook de hoeveelheid schulden in de economie. Hierdoor neemt in de economie het risico toe.

Pensioenkeuzes inzichtelijk

Niet alleen keuzes aangaande pensioenen zijn lastig, maar keuzes over medische behandelingen zijn dat ook. Wat kan de pensioenwereld leren van medici?

Politiek betrokken

Bij kortetermijnveranderingen in iemands inkomen verandert de mate van stembereidheid niet. Dit kan verklaard worden doordat veel mensen uit gewoonte stemmen.

Criminele immigranten

Met een theoretisch model wordt laten zien waarom de criminaliteit onder migranten relatief gezien zo laag is.

Emotie in beleid

Niet alleen wat de centralebankpresident zegt, maar ook de toon waarop er gesproken wordt, beïnvloedt de financiële markten. Dit blijkt uit het analyseren van toespraken van de Federal Reserve met behulp van een machine-learning algoritme.

Mentale coronaschade

Nederlandse enquêtedata laat zien dat de onzekerheid die corona met zich meebrengt met betrekking tot de angst om besmet te worden, zorgen over het behoud van een baan of een gevoel van eenzaamheid veel mentale schade kunnen aanrichten.

Bodycams

Op basis van Amerikaanse data blijkt dat de maatschappelijke baten van bodycams voor agenten tot vijf maal hoger zijn dan de kosten ervan.

Enquête sturen op welvaart

Steeds meer overheden en bedrijven geven aan te willen sturen op basis van indicatoren voor welvaart in brede zin. Maar is dat mogelijk en wat staat er in de weg? Is het in eerste instantie wenselijk? Vul nu de enquête in van ESB, ONE en Sustainable Finance Lab.