Auteur

Dirk Bezemer

Financialisering kan verklaring zijn voor macro-economische 'puzzels'

De financialiseringshypothese stelt dat expansie van financiële dienstverlening en vermogensmarkten tot onwenselijke macro-economische uitkomsten kan leiden. Zou financialisering ook huidige macro-economische trends in Nederland kunnen verklaren?

De macro-economische gevolgen van hypotheekschuld

Uit de internationale ­literatuur blijkt dat hoge private schulden een macro-­economisch probleem vormen.

Particulier spaaroverschot proble­matischer dan begrotingstekort


Boeken