Auteur

Barbara Baarsma

Korte voedselketens dragen bij aan kringlooplandbouw

De Nederlandse landbouw is sterk gericht op export, terwijl er ook veel voedsel geïmporteerd wordt. Ons huidige voedselsysteem stuit op ecologische en economische grenzen en er is een omslag naar kringlooplandbouw nodig. Kortere voedselketens helpen daarbij.

Accountant: kijk breed mee

Dat accountants de naleving van gedragsbepalingen in de code niet lijken te controleren, is een gemiste kans, want juist in het kritisch onderzoeken van de gedragingen van het bestuur ligt een belangrijke toegevoegde waarde van de accountantscontrole.

Gebrek aan grip maakt ontevreden en voedt het populisme

Mensen die menen dat ze grip op hun leven hebben, zijn gemid­deld genomen gelukkiger. Grip blijkt zelfs meer aan het levens­geluk bij te dragen dan inkomen. Dat zou politieke implicaties kunnen hebben.

Open brief: Europese aanpak coronacrisis is in het Nederlands belang

De Nederlandse terughoudendheid om de coronacrisis Europees aan te pakken en te financieren roept een ongekende hoeveelheid onbegrip en frustratie op. Ook bij ons Nederlandse economen. Wij roepen de Nederlandse regering op nu de koers te wijzigen en een Europese aanpak te ondersteunen.

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Scenario-analyse geeft zicht op bank van de toekomst

De omgeving waarin banken opereren, verandert razendsnel. Hoe kunnen banken nadenken over de toekomst om zich goed op strategische beslissingen te kunnen voor­bereiden?

Geen code voor accountants

Kan de Corporate governance code misschien een handje helpen om het blazoen van accountants op te poetsen? Het antwoord is een kort maar krachtig ‘nee’.

Lacunes in degelijk WRR rapport over financiële sector

De WRR heeft een evenwichtig en rijk gedocumenteerd rapport gepubliceerd dat zonder twijfel discussie zal losmaken.

Fintechbankieren

Nieuwe bedrijven die financiële technologie ontwikkelen, kunnen een bedreiging voor banken vormen. Tegelijk zijn er veel kansen als banken strategisch inspelen op de opkomst van fintechbedrijven.

Column: Tijdsgeest


Concurrentie en de transmissie van onconventioneel monetair beleid


Uit de column van Barbara Baarsma


Uit de column van Barbara Baarsma


Statistiek


Uit de column van Barbara Baarsma


Uit de column van Barbara Baarsma


Column: Het voorleescircus


Statistiek


Column: Kraamzorg uit het basispakket


Het economische doel van het mededingingsrecht


Column: Het raadsel van de gesubsidieerde kinderopvang


Statistiek


Dividendbelasting brievenbusfirma's


Column: Onderwijscao staat vernieuwing in de weg


Column: Curatoren


Column: Het lot in eigen hand


Statistiek


Naschrift bij: De prijs van bloed


Jules J.M. Theeuwes (1944-2012)


De prijs van bloed