rss_2.0ESB - HomeDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/Tijdens lockdown maakten werkenden minder uren en kregen ze minder gedaanhttps://esb.nu/esb/20061640/tijdens-lockdown-maakten-werkenden-minder-uren-en-kregen-ze-minder-gedaanSinds het begin van de coronacrisis werken veel Nederlanders (vaker) thuis om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat betekent deze verandering in de manier van werken voor de kwantiteit en kwaliteit van het werk? https://esb-external-prod.imgix.net/cMcyYGvYN8QU7pkWOzanDy4D0Ws.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061640/tijdens-lockdown-maakten-werkenden-minder-uren-en-kregen-ze-minder-gedaan2021-01-17T23:30:00.000+00:00Meerderheid beleggers bekijkt waarde minstens wekelijks https://esb.nu/kort/20061737/meerderheid-beleggers-bekijkt-waarde-minstens-wekelijksUit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat de meeste beleggers in Nederland ten minste iedere week kijken wat de waarde is van hun beleggingen. Ruim een kwart van hen kijkt dagelijks naar hun beleggingen, en bijna een derde doet dat wekelijks. https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20061737/meerderheid-beleggers-bekijkt-waarde-minstens-wekelijks2021-01-17T23:30:00.000+00:00Corona- en klimaatcrisis vragen om regierol IMF https://esb.nu/esb/20061734/corona-en-klimaatcrisis-vragen-om-regierol-imfDe wereld wordt momenteel geteisterd door de coronacrisis en klimaatcrisis. Beide met een wereldwijd karakter, maar toch speelt internationale coördinatie tot dusver in de crisisbestrijding slechts een beperkte rol. Hoe kan dat beter? https://esb-external-prod.imgix.net/h7bY7bgUr_f8mV8Io9iOvSC6-AY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061734/corona-en-klimaatcrisis-vragen-om-regierol-imf2021-01-13T23:30:00.000+00:00Kostendelersnorm zorgt voor meer dakloze jongerenhttps://esb.nu/kort/20061639/kostendelersnorm-zorgt-voor-meer-dakloze-jongerenSinds de invoering van de kostendelersnorm op 1 janari 2015 daalt de bijstandsuitkering, zodra thuiswonende kinderen 21 jaar worden. De kostendelersnorm moet de lasten voor bijstandsontvangers verlagen, maar voor thuiswonende kinderen creëert het vooral een prikkel om het ouderlijk huis te verlaten.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20061639/kostendelersnorm-zorgt-voor-meer-dakloze-jongeren2021-01-13T23:30:00.000+00:00Vooral emotioneel zwaar werk verklaart toename burn-out­shttps://esb.nu/esb/20061638/vooral-emotioneel-zwaar-werk-verklaart-toename-burn-outsBurn-outklachten onder werknemers laten, na de kredietcrisis, in Nederland een gestage en forse stijging zien – van 14,4 procent in 2014 tot 17,3 procent in 2018. Hoe is die stijging te verklaren? https://esb-external-prod.imgix.net/dTJ-KZycazDdAm_hgNlLf3zsUTQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061638/vooral-emotioneel-zwaar-werk-verklaart-toename-burn-outs2021-01-12T23:30:00.000+00:00Inzichten voor bruikbare economiehttps://esb.nu/esb/20061712/inzichten-voor-bruikbare-economieHet Economisch Bureau van de ACM biedt economische ondersteuning in zaken op het gebied van mededinging, regulering en consumentenbescherming en speelt een checks-and-balances-rol bij de besluitvorming. Hiervoor is vooral ‘bruikbare economie’ nodig: breed geaccepteerde, ­onomstreden en bij voorkeur empirisch onderbouwde economische mainstream-inzichten. Vanuit dit perspectief worden de verschillende Preadviezen in deze bundel besproken.https://esb-external-prod.imgix.net/X_5zXd3zAduFAvknrTTgfaEWrjo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061712/inzichten-voor-bruikbare-economie2020-12-07T05:00:01.000+00:00Financiële veerkracht zzp’ers in praktijk groter dan vooraf verwachthttps://esb.nu/esb/20061635/financiele-veerkracht-zzpers-in-praktijk-groter-dan-vooraf-verwachtAl jaren zijn er zorgen over de beperkte financiële buffers die zelfstandigen zonder personeel lijken te hebben voor als hun ondernemersinkomen zou wegvallen. Maar is hun financiële veerkracht in de praktijk wel zo beperkt als de buffers suggereren? Een ­analyse van de periode 2011–2016. https://esb-external-prod.imgix.net/vAlrB8hz4WcPrGd9wDJz4esOOt8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061635/financiele-veerkracht-zzpers-in-praktijk-groter-dan-vooraf-verwacht2021-01-11T23:30:00.000+00:00Zorgberoepen ervaren grootste psychische belastinghttps://esb.nu/kort/20061733/zorgberoepen-ervaren-grootste-psychische-belastingPsychische arbeidsbelasting krijgt veel maatschappelijke aandacht. Psychisch belastend werk kan leiden tot gezondheidsklachten, verzuim en voortijdige beëindiging van de beroepsloopbaan. De mate waarin werknemers arbeidsbelasting ervaren verschilt erg per beroepgsgroep.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20061733/zorgberoepen-ervaren-grootste-psychische-belasting2021-01-11T23:30:00.000+00:00Regulering toegang betaal­infrastructuur vergt nadere analysehttps://esb.nu/esb/20061633/regulering-toegang-betaalinfrastructuur-vergt-nadere-analyseDe Europese betaaldienstenrichtlijn (PSD2) reguleert de toegang tot de betaalinfrastructuur van derde partijen, waardoor er nieuwe innovatieve betaaldiensten kunnen worden aangeboden. Onder PSD2 is deze toegang voor derde partijen gratis. Maar is die ‘nul-prijs’ wel optimaal? https://esb-external-prod.imgix.net/-_Mcg9p7yozted2ICgXudBZSD6A.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061633/regulering-toegang-betaalinfrastructuur-vergt-nadere-analyse2021-01-06T23:30:00.000+00:00Concurrentie, publieke belangen en de politiekhttps://esb.nu/esb/20061711/concurrentie-publieke-belangen-en-de-politiekConcurrentie is een publiek belang dat andere belangen, zoals duurzaamheid en concurrentiekracht, kan bevorderen. Omdat concurrentie innovatie stimuleert, leidt de nadruk op consumentenwelvaart tot een onderschatting van de nadelen verbonden aan het beperken van mededinging. https://esb-external-prod.imgix.net/SxG6AHevlNfqxxx6YQRcBSj8R9Y.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061711/concurrentie-publieke-belangen-en-de-politiek2020-12-07T05:00:01.000+00:00Nieuwe aanpak maakt sociale winst en waarde zichtbaarhttps://esb.nu/esb/20061634/nieuwe-aanpak-maakt-sociale-winst-en-waarde-zichtbaarDe coronacrisis heeft de schaduwzijden blootgelegd van de ­verzakelijking van de publieke dienstverlening in de laatste decennia. Hoe kunnen overheidsorganisaties de hervonden kracht verankeren en hun publieke waarde ook na de crisis ­blijven aantonen?https://esb-external-prod.imgix.net/0Q_S9mNii76p0U3LBNRAhbt-IGo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061634/nieuwe-aanpak-maakt-sociale-winst-en-waarde-zichtbaar2021-01-04T23:30:00.000+00:00De Wmo: goede intenties, nu de uitvoering noghttps://esb.nu/blog/20061637/de-wmo-goede-intenties-nu-de-uitvoering-nogDe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ingevoerd in 2007, is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau nog steeds niet op orde. Hoe komt de beoogde zelfregie en samenwerking wél van de grond? Herbezinning, data en prikkels.https://esb-external-prod.imgix.net/aq4DAXfRledqXdUprOlv_uHe5KU.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/blog/20061637/de-wmo-goede-intenties-nu-de-uitvoering-nog2021-01-05T23:30:00.000+00:00Beter geen mededingingsbeperkingen voor duurzaamheidhttps://esb.nu/esb/20061610/beter-geen-mededingingsbeperkingen-voor-duurzaamheidDe mededingingswet zou duurzaamheidsinitiatieven ontmoedigen. Maar is dat wel zo? Waarom zouden ondernemingen gezamenlijk meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen dan in onderlinge concurrentie? Het tegendeel lijkt waar te zijn.https://esb-external-prod.imgix.net/GPD_5T_XW4po0kInDzcwtV7e8XM.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061610/beter-geen-mededingingsbeperkingen-voor-duurzaamheid2020-12-07T05:00:01.000+00:00Huizenprijzen blijven stijgen ondanks coronacrisishttps://esb.nu/esb/20061631/huizenprijzen-blijven-stijgen-ondanks-coronacrisisOndanks een historische daling van het nationaal inkomen, ­blijven de huizenprijzen doorstijgen. Hoe kan dat?https://esb-external-prod.imgix.net/CXP0WSBVNs1FEpuxDSGPk0Bz-Nk.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061631/huizenprijzen-blijven-stijgen-ondanks-coronacrisis2020-12-28T23:30:00.000+00:00Een reële blik op risico-gestuurd coronabeleid https://esb.nu/blog/20061636/een-reele-blik-op-risico-gestuurd-coronabeleidEr is veel kritiek op risico-gestuurd coronabeleid. Waarom is het toch verstandig?https://esb-external-prod.imgix.net/gp3qbYrhK53uDyhr1rh6C2spt3Y.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/blog/20061636/een-reele-blik-op-risico-gestuurd-coronabeleid2021-01-02T11:11:59.000+00:00Naar een moderner fusietoezichthttps://esb.nu/esb/20061709/naar-een-moderner-fusietoezichtModerne markten zijn erg divers. Modern fusietoezicht moet meer dan tot nu toe rekening houden met specifieke markteigenschappen, zeker als het gaat over biedmarkten en markten met zoekkosten en/of overstapkosten.https://esb-external-prod.imgix.net/2LbxuaFOtY5lNcAzlP7Lwp4PzD4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061709/naar-een-moderner-fusietoezicht2020-12-07T05:00:01.000+00:00Afrekening van het belangrijk ijkjaar 2020https://esb.nu/blog/20061731/afrekening-van-het-belangrijk-ijkjaar-2020Dit jaar stond volledig in het teken van de chaos van de coronacrisis. Door de chaos zouden we haast vergeten dat 2020 een belangrijk ijkjaar is geweest, waar tal van langetermijnvoorspellingen en beleidsdoelen op zijn geënt. Paul Teule bespreekt wat er van terecht is gekomen.https://esb-external-prod.imgix.net/aq4DAXfRledqXdUprOlv_uHe5KU.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/blog/20061731/afrekening-van-het-belangrijk-ijkjaar-20202020-12-27T23:30:00.000+00:00Experimenten voor mededingingsbeleidhttps://esb.nu/esb/20061609/experimenten-voor-mededingingsbeleidEconomische experimenten kunnen de beleidscyclus in mededingingsland op verschillende manieren ondersteunen: van het toetsen van theorieën en principes waarop het mededingingsbeleid is gebaseerd tot het ‘windtunneltesten’ om nadelige (bij)effecten van het beleid aan het licht brengen.https://esb-external-prod.imgix.net/OCpi6mvF55Bxoe2nLg5oMS7DB-8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061609/experimenten-voor-mededingingsbeleid2020-12-07T05:00:00.000+00:00Forse daling medicijnprijs leidt niet direct tot kostenbesparingen in de zorghttps://esb.nu/esb/20061630/forse-daling-medicijnprijs-leidt-niet-direct-tot-kostenbesparingen-in-de-zorgPotentieel kunnen er in de zorg veel kosten worden bespaard door dure geneesmiddelen na het verlopen van hun patent in te ruilen voor een goedkoper alternatief. Maar dalen de kosten inderdaad bij een lagere medicijnprijs? Een analyse gemaakt in een Nederlands ziekenhuis.https://esb-external-prod.imgix.net/OPHfne39qe_WkPphua4OxFcprcI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061630/forse-daling-medicijnprijs-leidt-niet-direct-tot-kostenbesparingen-in-de-zorg2020-12-23T23:30:00.000+00:00Minimumloners werken vaak in winstgevende bedrijfstakhttps://esb.nu/esb/20061627/minimumloners-werken-vaak-in-winstgevende-bedrijfstakIs er ruimte voor een fors hoger minimumloon, zoals de vakbond FNV bepleit? Wellicht. Bedrijfstakken met relatief veel minimumloners zijn bovengemiddeld winstgevend, en ze staan weinig bloot aan buitenlandse concurrentie.https://esb-external-prod.imgix.net/1Hgx_6V-g6iPpBkVbFE2_ijrCw0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061627/minimumloners-werken-vaak-in-winstgevende-bedrijfstak2020-12-22T23:30:00.000+00:00Elf adviezen voor het gebruik van empirische methoden voor mededingingsbeleidhttps://esb.nu/esb/20061708/elf-adviezen-voor-het-gebruik-van-empirische-methoden-voor-mededingingsbeleidWelke geavanceerde empirische methoden kunnen worden gebruikt voor het mededingingsbeleid? Hiertoe formuleren we elf adviezen, waarvan er een aantal specifiek op toetsing bij overnames ingaan. https://esb-external-prod.imgix.net/eqlJxRJC_7PtX6xjXFHPEQT_Lgo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061708/elf-adviezen-voor-het-gebruik-van-empirische-methoden-voor-mededingingsbeleid2020-12-07T05:00:01.000+00:00nl2021 Economische Statistische Berichten2021-01-18T14:56:52.837+00:002021-01-17T23:30:00.000+00:00webmaster@esb.nuHome10