rss_2.0ESB - HomeDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/Groter systeem­risico door financiële structuur en crisisbeleid https://esb.nu/esb/20062507/groter-systeemrisico-door-financiele-structuur-en-crisisbeleidBanken zijn van oudsher de dominante financieringsbron van Europese bedrijven. Dit wordt versterkt door het huidige crisisbeleid en gaat gepaard met een hoger systeem­risico. Om dit te beperken is een breder financieringsaanbod nodig. https://esb-external-prod.imgix.net/v8nxxAkynGbBp0aB5sbY532jhuo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062507/groter-systeemrisico-door-financiele-structuur-en-crisisbeleid2021-04-21T22:30:00.000+00:00Vierde kwartaal 2020 topperiode voor particuliere investeerders https://esb.nu/kort/20062512/vierde-kwartaal-2020-topperiode-voor-particuliere-investeerdersOp 1 januari 2021 steeg de overdrachtsbelasting over woningen waarin de eigenaar niet zelf gaat wonen. Zowel kleine als grote investeerders hebben daarom in de laatste maanden van 2020 de woningtransacties naar voren gehaald, om nog te kunnen profiteren van het lagere tarief.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20062512/vierde-kwartaal-2020-topperiode-voor-particuliere-investeerders2021-04-20T22:30:00.000+00:00Langetermijnbelangen worden bij de aanpak van corona veronachtzaamdhttps://esb.nu/esb/20062604/langetermijnbelangen-worden-bij-de-aanpak-van-corona-veronachtzaamdIn het coronabeleid prevaleert de acute zorgvraag boven alles, in navolging van de aloude rule of rescue. Deze aanpak was aanvankelijk begrijpelijk, maar is in het licht van de langetermijnconsequenties inmiddels onverdedigbaar.https://esb-external-prod.imgix.net/bTmE-JFHqvSWuOWOsgvGWFTPVQA.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062604/langetermijnbelangen-worden-bij-de-aanpak-van-corona-veronachtzaamd2021-04-15T22:30:00.000+00:00Zelfvertrouwenhttps://esb.nu/kort/20062607/zelfvertrouwenDe financiële kennis van vrouwen wordt onderschat, omdat ze bij enquêtes over financiële kennis bescheidener zijn dan mannen. Tot deze conclusie komen Bucher-Koenen et al. met behulp van een aangepaste enquête.https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20062607/zelfvertrouwen2021-04-21T22:30:00.000+00:00Recente staatssteun aan Royal IHC niet vergelijkbaar met steun aan RSV in de jaren zeventighttps://esb.nu/blog/20062509/recente-staatssteun-aan-royal-ihc-niet-vergelijkbaar-met-steun-aan-rsv-in-de-jaren-zeventigDe Algemene Rekenkamer refereert in haar brief over staatssteun veelvuldig aan scheepsbouwconglomeraat RSV, waarbij de overheid voor miljarden guldens het schip in ging. Voor de huidige steun aan Royal IHC gaat die historische vergelijking echter mank.https://esb-external-prod.imgix.net/aq4DAXfRledqXdUprOlv_uHe5KU.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/blog/20062509/recente-staatssteun-aan-royal-ihc-niet-vergelijkbaar-met-steun-aan-rsv-in-de-jaren-zeventig2021-04-19T22:30:00.000+00:00Instroom van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten sterk toegenomenhttps://esb.nu/kort/20062498/instroom-van-werknemers-uit-nieuwe-eu-lidstaten-sterk-toegenomenDe Nederlandse arbeidsmarkt heeft in de periode 2009–2019 een sterker internationaal karakter gekregen. De instroom lijkt niet te leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers. https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20062498/instroom-van-werknemers-uit-nieuwe-eu-lidstaten-sterk-toegenomen2021-04-18T22:30:00.000+00:00Promotiebespreking: Daan Hulshofhttps://esb.nu/kort/20062508/promotiebespreking-daan-hulshofDaan Hulshof onderzoekt in zijn proefschrift hoe overheidsuitgaven met betrekking tot het halen van de klimaatdoelstellingen onder controle gehouden kunnen worden.https://esb-external-prod.imgix.net/7y7LkijmrpV8VbO_p-XBTbYcuPg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20062508/promotiebespreking-daan-hulshof2021-04-18T22:30:00.000+00:00MMT door de lens van het IS-LM-modelhttps://esb.nu/esb/20062501/mmt-door-de-lens-van-het-is-lm-modelEen formele, modelmatige uitwerking van Moderne Monetaire Theorie ontbreekt, waardoor deze theorie niet wordt begrepen en er spraakverwarring ontstaat. Ook is de toepassing van deze theorie in beleid en onderwijs problematisch. Analyse van een drietal belangrijke MMT-claims met het IS-LM-model toont dit aan.https://esb-external-prod.imgix.net/LlOCGIgd1NPihVnXScDL1DWWJIQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062501/mmt-door-de-lens-van-het-is-lm-model2021-04-13T22:30:00.000+00:00‘Mijn handen jeukten te veel’https://esb.nu/esb/20062504/mijn-handen-jeukten-te-veelIn het februarinummer publiceerde ESB een overzicht van alle verkiesbare economen. Eelco Heinen (VVD) was een van hen, en is nu nieuw in de Tweede Kamer. We spraken met hem over zijn nieuwe baan.https://esb-external-prod.imgix.net/Ty1gypEqLAh1joehp4SPc_Hji_E.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062504/mijn-handen-jeukten-te-veel2021-04-14T22:30:00.000+00:00Het beleid voor een CO2-arme industrie in Nederland kan efficiënterhttps://esb.nu/esb/20062603/het-beleid-voor-een-co2-arme-industrie-in-nederland-kan-efficienterDe CO2-neutraliteitsdoelstelling van het Klimaatakkoord vereist een ingrijpende structurele transformatie van de Nederlandse industrie. Er is een breed scala aan beleidsinstrumenten nodig om de vereiste investeringen in CO2-arme energiebronnen en schone productieprocessen te stimuleren. Lessen uit een evaluatie door de OESO.https://esb-external-prod.imgix.net/bsfEks6z_bjLKnhsSbptqzCRGKM.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062603/het-beleid-voor-een-co2-arme-industrie-in-nederland-kan-efficienter2021-04-14T22:30:00.000+00:00Emissiereductie financiële sector aanzienlijk kleiner na correctieshttps://esb.nu/kort/20062502/emissiereductie-financiele-sector-aanzienlijk-kleiner-na-correctiesRelatieve CO2-indicatoren worden vaak gebruikt om te bepalen of de financiële sector via zijn beleggingen bijdraagt aan de doelen van het Parijse klimaatakkoord, en om aan klimaat gerelateerde transitierisico’s van financiële instellingen in te schatten. Het meenemen van inflatie en wisselkoerseffecten is hierbij van belang.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20062502/emissiereductie-financiele-sector-aanzienlijk-kleiner-na-correcties2021-04-13T22:30:00.000+00:00MMT moet scherpere grenzen aan monetaire financiering stellenhttps://esb.nu/esb/20062601/mmt-moet-scherpere-grenzen-aan-monetaire-financiering-stellenModerne Monetaire Theorie (MMT) heeft de Eurozone minder te bieden dan MMT-geschriften op het eerste gezicht suggereren. Maar MMT biedt wel meer dan de aanhangers van bezuinigingen lief is.https://esb-external-prod.imgix.net/wEi9vnMD6mHjfrADkYwTQgilsuI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062601/mmt-moet-scherpere-grenzen-aan-monetaire-financiering-stellen2021-04-13T22:30:00.000+00:00Herontdekking van de geldpers vereist nieuwe visie op staatsschuldhttps://esb.nu/esb/20062500/herontdekking-van-de-geldpers-vereist-nieuwe-visie-op-staatsschuldNa de coronacrisis zou, volgens de gangbare visie, de rol van de overheid snel beperkt moeten worden. Maar de opkoopoperaties van de Europese Centrale Bank maken juist een verdere verruiming mogelijk. Wat is nu, na de herontdekking van de monetaire financiering, verstandig beleid?https://esb-external-prod.imgix.net/mGxLdP8Ga_YAgFN50xI-ECCjlSA.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062500/herontdekking-van-de-geldpers-vereist-nieuwe-visie-op-staatsschuld2021-04-12T22:30:00.000+00:00De alternatieve beleids­agenda van de Moderne Monetaire Theoriehttps://esb.nu/esb/20062336/de-alternatieve-beleidsagenda-van-de-moderne-monetaire-theorieHet terugdringen van overheidsschulden door hogere belastingen en lagere tekorten domineert de beleidsagenda’s in Nederland en de rest van Europa. In de beleidsagenda van de Moderne Monetaire Theorie verschuift de aandacht naar volledige benutting van de productiecapaciteit en de werkgelegenheid, samen met een beperkte inflatie.https://esb-external-prod.imgix.net/AwBHtNawfQoQDbINH6ZnvobibrY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062336/de-alternatieve-beleidsagenda-van-de-moderne-monetaire-theorie2021-04-12T22:30:00.000+00:00Minder geleerd in het basisonderwijs door eerste schoolsluitinghttps://esb.nu/kort/20062597/minder-geleerd-in-het-basisonderwijs-door-eerste-schoolsluitingDoor de schoolsluiting van basisscholen in het voorjaar van 2020 hebben leerlingen veel minder leergroei doorgemaakt dan in de jaren ervoor. Dat laat Carla Haelermans (ROA) zien met data van ongeveer 1.200 scholen en 100.000 unieke leerlingen per jaar. https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20062597/minder-geleerd-in-het-basisonderwijs-door-eerste-schoolsluiting2021-04-12T22:30:00.000+00:00Modern monetair traumahttps://esb.nu/esb/20062600/modern-monetair-traumaDe Moderne Monetaire Theorie biedt een politieke en economische visie op de geldpers. Jasper Lukkezen beschrijft in zijn inleiding voor het nieuwe themanummer hoe deze theorie gebruikt kan worden om de huidige impasse over het gebruik van de geldpers opgelost kan worden.https://esb-external-prod.imgix.net/mXSUsnNZsExBiOGl1Ej0nOCr2Rg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062600/modern-monetair-trauma2021-04-11T22:30:00.000+00:00Er is geen alternatief voor MMThttps://esb.nu/esb/20062499/er-is-geen-alternatief-voor-mmtKlaas van Egmond en Bert de Vries pleiten voor een stabieler financieel bestel op basis van de Moderne Monetaire Theorie. https://esb-external-prod.imgix.net/I4xCvyXc0N9sceoMcAMN0FzRZ5I.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062499/er-is-geen-alternatief-voor-mmt2021-04-11T22:30:00.000+00:00Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinninghttps://esb.nu/esb/20062496/complexe-publiek-private-risicokapitaalmarkt-vraagt-om-bezinningVanuit de overtuiging dat risicokapitaal een belangrijke financieringsvorm is voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven, hebben publieke partijen zich de afgelopen jaren meer gemengd in de Nederlandse risicokapitaalmarkt. De veelheid aan nationale en regionale regelingen en fondsen doet de vraag rijzen wie er in Nederland eigenlijk over het risicokapitaal gaat.https://esb-external-prod.imgix.net/bdMeUN1JfHVL4YgR9CxuwkytDvE.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062496/complexe-publiek-private-risicokapitaalmarkt-vraagt-om-bezinning2021-04-11T22:30:00.000+00:00Groene begrotingsnormen nodig voor de Europese Green Dealhttps://esb.nu/esb/20062495/groene-begrotingsnormen-nodig-voor-de-europese-green-dealEr zijn veel groene investeringen nodig om de doelstellingen van de Europese Green Deal te behalen. Met twee eenvoudige ‘groene’ begrotingsregels kan de Nederlandse overheid deze investeringen mogelijk maken, zonder de normen van het Stabiliteits- en Groeipact te overschrijden. En zonder te bezuinigen of de belastingdruk te verhogen.https://esb-external-prod.imgix.net/LoNZoRbTLJZDmw1zgX6xR0ufTGo.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062495/groene-begrotingsnormen-nodig-voor-de-europese-green-deal2021-04-08T22:30:00.000+00:00Welvaartsgroei blijft sinds 1950 achter bij de economische groeihttps://esb.nu/esb/20062594/welvaartsgroei-blijft-sinds-1950-achter-bij-de-economische-groeiEconomische groei werd lang gezien als de belangrijkste graadmeter van succes. Maar neemt dan met economische groei ook de welvaart toe? Met gebruikmaking van historische datasets reconstrueren we de welvaart in Nederland vanaf 1820. https://esb-external-prod.imgix.net/FYUycCvskLeLFskCsTyknoPbxiE.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20062594/welvaartsgroei-blijft-sinds-1950-achter-bij-de-economische-groei2021-04-06T22:30:00.000+00:00Een tijdelijke vaccinatiestop kan goed zijn voor het vertrouwen https://esb.nu/blog/20062598/een-tijdelijke-vaccinatiestop-kan-goed-zijn-voor-het-vertrouwenStoppen met vaccineren is vanuit een rationele kostenbatenanalyse een slechte beslissing, maar kan verstandig zijn vanuit de persoonlijke nut-risico-afweging die te vaccineren mensen maken.https://esb-external-prod.imgix.net/aq4DAXfRledqXdUprOlv_uHe5KU.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/blog/20062598/een-tijdelijke-vaccinatiestop-kan-goed-zijn-voor-het-vertrouwen2021-04-07T18:25:52.000+00:00nl2021 Economische Statistische Berichten2021-04-22T11:48:20.562+00:002021-04-21T22:30:00.000+00:00webmaster@esb.nuHome10