rss_2.0ESB - HomeDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/Een plusklas voorkomt onderpresteren in het voortgezet onderwijshttps://esb.nu/esb/20060999/een-plusklas-voorkomt-onderpresteren-in-het-voortgezet-onderwijsZeer slimme leerlingen presteren vaak onder op de middelbare school, bijvoorbeeld door verveling of omdat zij nooit hebben geleerd om te leren. Kan het onderpresteren worden tegengegaan door begaafde leerlingen in het basisonderwijs in deeltijd aangepast onderwijs aan te bieden, via plusklassen?https://esb-external-prod.imgix.net/dTa3fAeE8F_M82p1i5HGaSX-nvI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060999/een-plusklas-voorkomt-onderpresteren-in-het-voortgezet-onderwijs2020-10-01T04:00:00.000+00:00Coronasteun houdt vaak ook niet-levens­vatbare bedrijven overeindhttps://esb.nu/esb/20060899/coronasteun-houdt-vaak-ook-niet-levensvatbare-bedrijven-overeindBedrijven ontvangen tijdens de coronacrisis op allerlei manieren steun. Zo is in een aantal landen de faillissementswetgeving zelfs tijdelijk buiten werking gesteld. Hierdoor daalt het aantal faillissementen. Maar is dat wel verstandig? https://esb-external-prod.imgix.net/NMSInudgcA7IwpInIesMOYRY0a0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060899/coronasteun-houdt-vaak-ook-niet-levensvatbare-bedrijven-overeind2020-09-29T04:00:00.000+00:00Hoogopgeleide migranten hard geraakt door coronacrisishttps://esb.nu/kort/20060896/hoogopgeleide-migranten-hard-geraakt-door-coronacrisisHoogopgeleiden met een migratieachtergrond ervaren sinds corona extra problemen op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker hun baan kwijtgeraakt of minder uren gaan werken dan hoogopgeleiden zonder migratieachtergrond en zien de toekomst somberder in.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060896/hoogopgeleide-migranten-hard-geraakt-door-coronacrisis2020-09-24T04:00:00.000+00:00Nederland verloor tijdens de vorige crisis koppositie inkomensmobiliteit https://esb.nu/esb/20060709/nederland-verloor-tijdens-de-vorige-crisis-koppositie-inkomensmobiliteitRecent onderzoek laat zien dat de inkomensmobiliteit in Nederland de laatste jaren is gedaald. Kinderen overtreffen het inkomen van hun ouders minder vaak. Maar hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich tot andere Europese landen en de VS?https://esb-external-prod.imgix.net/Ozu0J3PDB4pISJSQOcBdyySGOjw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060709/nederland-verloor-tijdens-de-vorige-crisis-koppositie-inkomensmobiliteit2020-09-15T04:00:00.000+00:00Uitgelicht: Lager belastinginkomenhttps://esb.nu/kort/20060898/uitgelicht-lager-belastinginkomenDe Tax Cuts and Jobs Act, in 2017 door Donald Trump ondertekend, trekt investeringen van multinationals buiten Amerika aan ten koste van investeringen in andere landen. Boumans et al. tonen met enquêtedata aan dat Duitse bedrijven, met een significante aanwezigheid in de Amerikaanse markt, meer willen investeren in Amerika na deze belastinghervorming. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060898/uitgelicht-lager-belastinginkomen2020-09-29T04:00:00.000+00:00Passief beleggen vergroot volatiliteit op financiële markten https://esb.nu/esb/20060894/passief-beleggen-vergroot-volatiliteit-op-financiele-marktenSinds tien jaar groeit het passieve vermogensbeheer snel. Hierdoor wordt een steeds kleiner deel op de financiële markten actief belegd. Dit kan negatieve effecten hebben voor de stabiliteit van het financiële stelsel in crisistijden. https://esb-external-prod.imgix.net/fFnYzNzEmy2-FSZ2RVWYzYRIb0I.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060894/passief-beleggen-vergroot-volatiliteit-op-financiele-markten2020-09-22T06:39:36.000+00:00Korte voedselketens dragen bij aan kringlooplandbouwhttps://esb.nu/esb/20060805/korte-voedselketens-dragen-bij-aan-kringlooplandbouwDe Nederlandse landbouw is sterk gericht op export, terwijl er ook veel voedsel geïmporteerd wordt. Ons huidige voedselsysteem stuit op ecologische en economische grenzen en er is een omslag naar kringlooplandbouw nodig. Kortere voedselketens helpen daarbij. https://esb-external-prod.imgix.net/8LaLlwXOyLLE5E0hmzCdh4jpyvw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060805/korte-voedselketens-dragen-bij-aan-kringlooplandbouw2020-09-17T04:00:00.000+00:00Verstandig begrotingsbeleid vraagt om Zalmnorm en tekortregel https://esb.nu/esb/20060803/verstandig-begrotingsbeleid-vraagt-om-zalmnorm-en-tekortregelDe lage rente en inflatie, de coronacrisis en de aankomende verkiezingen leiden tot een discussie over de na te streven hoogte van de overheidsschuldquote. In een recente in ESB gepubliceerde enquête gaven veel collega’s aan dat de schuld probleemloos kon verdubbelen. Maar is dat wel verstandig?https://esb-external-prod.imgix.net/JumhRS0hnFeMXyJUKI2urcyiAns.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060803/verstandig-begrotingsbeleid-vraagt-om-zalmnorm-en-tekortregel2020-09-13T16:00:00.000+00:00Prijsgroei op Amsterdamse woningmarkt neemt snel afhttps://esb.nu/kort/20060804/prijsgroei-op-amsterdamse-woningmarkt-neemt-snel-afAmsterdam heeft een unieke positie binnen de Nederlandse woningmarkt. Dat zien we terug in het feit dat de Amsterdamse woningmarkt heviger en sneller reageert op economische ontwikkelingen dan elders. Bovendien worden ontwikkelingen in Amsterdam vaak later door de rest van de Nederlandse woningmarkt gevolgd.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060804/prijsgroei-op-amsterdamse-woningmarkt-neemt-snel-af2020-09-16T04:00:00.000+00:00Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premieshttps://esb.nu/esb/20060802/een-beter-pensioenakkoord-met-risicodeling-via-premiesIn het Pensioenakkoord komen beleggingsrisico’s louter voor rekening van de koopkracht in de pensioenfase van de levensloop, omdat alleen de pensioenen worden aangepast en niet de premies. Met een bredere risicotoedeling over de gehele levensloop, inclusief variabele premies, zijn alle generaties beter af. https://esb-external-prod.imgix.net/KIUQhdn6D0FMw4kUh6Ru_5KktNI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060802/een-beter-pensioenakkoord-met-risicodeling-via-premies2020-09-11T04:00:00.000+00:00Voor Nederlandse economen gaat bij investeren groen en sociaal boven productiviteithttps://esb.nu/esb/20060704/voor-nederlandse-economen-gaat-bij-investeren-groen-en-sociaal-boven-productiviteitDe overheid zet momenteel alle zeilen bij om de Nederlandse economie veilig door de coronacrisis te loodsen en er waar mogelijk sterker uit te laten komen. Maar wat is daarbij eigenlijk verstandig? Tussen 27 augustus en 3 september 2020 hebben 364 economen daarover een aantal vragen beantwoord.https://esb-external-prod.imgix.net/0SsrQKkZrQCZTLEigkMUX0DaAWs.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060704/voor-nederlandse-economen-gaat-bij-investeren-groen-en-sociaal-boven-productiviteit2020-09-10T04:00:00.000+00:00Adaptieve loonvorming kan huidige sociale ongelijkheid verminderenhttps://esb.nu/esb/20060705/adaptieve-loonvorming-kan-huidige-sociale-ongelijkheid-verminderenOp de arbeidsmarkt worden de effecten van de coronacrisis steeds meer gevoeld. Vaste werknemers hebben het vooralsnog relatief goed, maar veel ondernemers, flexwerkers en zelfstandigen ervaren een inkomensdaling of zitten al zonder werk. Met arbeidsvoorwaarden die beter mee-ademen met de economie kan deze ongelijkheid worden beperkt. https://esb-external-prod.imgix.net/RZiinDPTRbn90w3APP_4CtGvMrE.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060705/adaptieve-loonvorming-kan-huidige-sociale-ongelijkheid-verminderen2020-09-10T12:41:24.000+00:00Uitgelicht: Loonongelijkheidhttps://esb.nu/kort/20060806/uitgelicht-loonongelijkheidDe ongelijkheid tussen lonen bij bedrijven binnen dezelfde sector stijgt. Cortes en Tschopp constateren dat de toenemende concentratie van productie in de maakindustrie hierbij een rol speelt. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060806/uitgelicht-loonongelijkheid2020-09-18T04:00:00.000+00:00Zorgverzekeringswet helpt om zorguitgaven in toom te houdenhttps://esb.nu/esb/20060800/zorgverzekeringswet-helpt-om-zorguitgaven-in-toom-te-houdenOm de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden introduceerde de Zorgverzekeringswet in 2006 concurrentie in het zorgstelsel, onder andere via de centrale rol van zorgverzekeraars. Een vergelijking met andere Europese landen laat zien dat dat goed heeft uitgepakt.https://esb-external-prod.imgix.net/zKUV8npMKPTWRjArM85gHYjuu5I.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060800/zorgverzekeringswet-helpt-om-zorguitgaven-in-toom-te-houden2020-09-10T04:00:00.000+00:00Promotiebespreking: Marije Louissehttps://esb.nu/kort/20060708/promotiebespreking-marije-louisse“Met de coronacrisis in volle gang staat de financiële sector opnieuw onder druk. Met mijn onderzoek beoog ik om bij te dragen aan een robuust institutioneel en regulatoir kader voor de bankensector, zodat banken aan deze en toekomstige crises het hoofd kunnen bieden.”https://esb-external-prod.imgix.net/VHFcCzPNEjN8e5NgyOMqeSK4oME.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060708/promotiebespreking-marije-louisse2020-09-14T04:00:00.000+00:00Anticyclische WW is een goed ideehttps://esb.nu/esb/20060700/anticyclische-ww-is-een-goed-ideeDe Nederlandse economie is relatief volatiel, wat vraagt om sociale bescherming en een (automatische) stabilisatie van de economie. In de Verenigde Staten en Canada wordt, als de werkloosheid hoog oploopt, de maximale duur van de werkloosheidsuitkering verlengd zodat de werkloosheidswetten extra bescherming bieden in slechte tijden. Nederland zou dit ook kunnen overwegen. https://esb-external-prod.imgix.net/wFYjfVfjaJfJvB22S7UWCklHqU4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060700/anticyclische-ww-is-een-goed-idee2020-09-08T04:00:00.000+00:00Inkomensdata van zzp’ers zijn inconsistenthttps://esb.nu/esb/20060702/inkomensdata-van-zzpers-zijn-inconsistentGegevens over het totaalinkomen, de arbeidsduur en uurtarieven van zzp’ers zijn onderling inconsistent. Hierdoor is het onduidelijk hoeveel zij werken en verdienen – en dus ook hoe groot de schade als gevolg van de lockdown is. Hoe zijn deze inconsistenties te verklaren, en hoe ziet de werkelijke situatie van zzp’ers er waarschijnlijk uit? https://esb-external-prod.imgix.net/5Z9CzzvjEaIAe5eltQDYH1sPZJ8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060702/inkomensdata-van-zzpers-zijn-inconsistent2020-09-09T04:00:00.000+00:00Beroepen met complexe vaardigheden minst geraakt door de coronacrisis https://esb.nu/esb/20060701/beroepen-met-complexe-vaardigheden-minst-geraakt-door-de-coronacrisisAls gevolg van de lockdown om de verspreiding van het corona­virus te beperken, is de economie hard geraakt en loopt de werkloosheid op. Welke beroepen zijn het meest getroffen door de crisis, en wat zegt dit over de te verwachten arbeidsmarkt­perspectieven voor deze beroepen?https://esb-external-prod.imgix.net/zEKegsalZrQKCH9yWaRC10jxfAY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060701/beroepen-met-complexe-vaardigheden-minst-geraakt-door-de-coronacrisis2020-09-08T04:00:00.000+00:00Europese werkloosheid blijft laag ondanks flinke economische krimphttps://esb.nu/esb/20060798/europese-werkloosheid-blijft-laag-ondanks-flinke-economische-krimpTerwijl de Europese economie met vijftien procent gekrompen is in het tweede kwartaal van dit jaar, is de werkloosheid – tegen de verwachtingen in, en ook anders dan in de Verenigde Staten – slechts met 0,4 procentpunt opgelopen. Een puzzel.https://esb-external-prod.imgix.net/m3v3v4Vx_HrB9DsHhq2-xcXxkxI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060798/europese-werkloosheid-blijft-laag-ondanks-flinke-economische-krimp2020-09-07T04:00:00.000+00:00Uitgelicht: Mantelzorghttps://esb.nu/kort/20060711/mantelzorgHet bieden van mantelzorg valt velen mentaal en fysiek zwaar. Hoe groot die effecten zijn, hangt vooral af van persoonlijke omstandigheden, vinden Bom en Stöckel in een vergelijking via enquêtedata tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. https://esb-external-prod.imgix.net/ApPXTCQNGowCKY5JMF_iDM2txe0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/kort/20060711/mantelzorg2020-09-16T04:00:00.000+00:00Dure huizen maar geen zeepbel in Amsterdam https://esb.nu/esb/20060698/dure-huizen-maar-geen-zeepbel-in-amsterdamAmsterdamse woningen zijn duur – daar is iedereen het over eens. Vanaf 2013 zijn de prijzen ieder jaar flink gestegen. Zelfs voor middeninkomens is wonen in de stad niet meer betaalbaar. Maar zijn de koopwoningen in Amsterdam ook nog te duur als ze vergeleken worden met hun fundamentele waarde? https://esb-external-prod.imgix.net/kLzWHJKMCqih0MN94WAUZiEbjQE.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20060698/dure-huizen-maar-geen-zeepbel-in-amsterdam2020-09-03T04:00:00.000+00:00nl2020 Economische Statistische Berichten2020-10-01T05:39:34.167+00:002020-09-03T04:00:00.000+00:00webmaster@esb.nuHome10